top of page

WINKELBELEID

Voorwaarden

Lees deze website Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) zorgvuldig door voordat u deze website bezoekt. Door deze website te bezoeken en met het oog op BelArt Gallery ("BAG") u toegang tot deze website verleent, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruikt u deze website niet. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door BAG.

Bestellingen

Door een bestelling te plaatsen voor producten op deze website, biedt u aan om die producten te kopen in overeenstemming met deze Voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling moet alle door u verstrekte informatie volledig en juist zijn, en u moet een geautoriseerde gebruiker zijn van de creditcard die aan BAG is verstrekt. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en bevestiging van de aankoopprijs. Als er een fout zit in de prijs van de door u bestelde goederen, zal BAG u informeren en u de optie geven om het item te kopen tegen de juiste prijs of de bestelling te annuleren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Voor klanten buiten Europa bent u verantwoordelijk voor eventuele douanerechten, belastingen, accijnzen of andere heffingen die door lokale douaneautoriteiten kunnen worden opgelegd.

Levering

De levertijden variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van het product dat u hebt besteld. BAG is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering die buiten haar controle liggen.

Retouren

Als u producten die u bij BAG hebt gekocht wilt retourneren, bezoek dan onze FAQ-pagina voor meer informatie.

Ontwerpen & Intellectuele Eigendom

Alle kunstwerken die op deze website worden vertegenwoordigd, zijn digitale/prototype-representaties die niet commercieel worden verkocht. Deze dienen strikt als voorbeelden van de kwaliteit en vakmanschap die door BAG worden geproduceerd.

Licentie voor het gebruik van de website

U mag:

 • De materialen op deze website bekijken;

 • Toegang krijgen tot de materialen op deze website; en

 • Deze website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Het downloaden van materialen die op deze website zijn opgenomen voor reproductiedoeleinden kan alleen worden gedaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van BAG.

Uw verplichtingen

Naast de verplichtingen elders in deze Voorwaarden vermeld, gaat u akkoord:

 • Niet om enig materiaal op deze website te kopiëren of aan te passen, deze website te manipuleren, uw identiteit te verhullen of frauduleuze activiteiten op de website uit te voeren;

 • Niet om virussen te verzenden of te proberen te verzenden, of deel te nemen aan hacken;

 • Deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik te benaderen;

 • De website niet te gebruiken in strijd met enige van toepassing zijnde wetten of voorschriften; en

 • Niet te interfereren met, verstoren of een onredelijke last op de website te leggen.

BAG behoudt zich het recht voor om elk gebruik van haar website te blokkeren of op te schorten, zonder kennisgeving.

Privacy

Alle persoonlijke informatie die u via deze website verstrekt, wordt vertrouwelijk bewaard en gebruikt voor het doel van de exploitatie van BAG.

Disclaimer

BAG:

 • Behoudt zich het recht voor om elk materiaal in of van deze website zonder kennisgeving te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen;

 • Garandeert niet dat alle functies op deze website ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd; en

 • Garandeert niet en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige website van derden die wordt geëxploiteerd of gecontroleerd door personen anders dan BAG en die aan of van deze website kan worden gekoppeld of ingesloten;

 • Geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid, actualiteit of volledigheid van enige informatie op de website; en

 • Garandeert niet dat de kleuren die op de website worden getoond precies de kleuren van de producten weergeven, die kunnen worden beïnvloed door uw computerscherm of mobiele apparaat.

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, sluit BAG alle aansprakelijkheid uit, inclusief nalatigheid, voor enig verlies dat wordt geleden bij het vertrouwen op de inhoud van deze website.

Vrijwaring & Afstand

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, gaat u ermee akkoord BAG te vrijwaren van en tegen claims van derden, aansprakelijkheid, schade en kosten die voortvloeien uit uw gebruik van de website, de producten of uw schending van deze Voorwaarden. Het niet afdwingen door BAG op enig moment van een van deze Voorwaarden zal niet worden uitgelegd of beschouwd als een afstand van de rechten van BAG krachtens deze Voorwaarden.

Wijzigingen in de Voorwaarden & Scheiding van Clausules

BAG behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder kennisgeving. Gewijzigde Voorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat ze op de website worden geplaatst. Als enige clausule in deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, nietig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zal die clausule uit de Voorwaarden worden gescheiden en zal de rest van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Jurisdictie

Deze Voorwaarden vallen onder de wetten van Europa.

BETAALMETHODEN

Creditcards/betaalkaarten
PAYPAL

Bankoverschrijvingen

Bancontact

Payment Methods
bottom of page